Bedrijfsinformatie

MYOBI staat voor mind your own business information. Letterlijk vertaald: ‘let op uw eigen bedrijfsgegevens’. MYOBI faciliteert dat u zelf controle kunt houden over uw eigen bedrijfsgegevens. 

 

MYOBI is de operationele Trusted Third Party (TTP) die voor haar dienstverlening gebruik maakt van de producten en diensten van TTP Associates (zie www.ttp.associates). Denk daarbij aan normenkaders, afsprakenstelsels, taxonomieën en sticky policies. Houder van de intellectuele eigendomsrechten van deze producten en diensten is TTP Associates. TTP Associates is een bedrijfsonderdeel van Duthler Associates. MYOBI is een op zich zelf staande besloten vennootschap. 

 

MYOBI kan worden gecross-certificeerd met andere TTP’s van andere netwerken of samenwerkingsverbanden. Doordat deze TTP's gebruik maken van dezelfde open standaarden, taxonomieën en afsprakenstelsels zijn deze TTP's interoperabel. TTP Associates faciliteert de cross-certificatie. 

 

MYOBI is een besloten vennootschap. Haar aandelen worden gehouden door een stichting administratiekantoor. 

MYOBI staat in het handelsregister geregistreerd onder het nummer 65258878.

Het BTW nummer is NL856040575B01.

 

Privacy Seal

Hieronder kunt u het Privacy Seal logo kopiëren in het gewenste format.

Privacy Seal Privacy Seal
JPG format SVG format