Bedrijfsinformatie

MYOBI is een derde vertrouwende partij en zorgt ervoor dat het bedrijf en of instelling controle houden over de bedrijfs- en persoonsgegevens.

In het kader van gegevensbescherming en privacy worden bedrijven en instellingen geconfronteerd met ketenaansprakelijkheid, omdraaien van bewijslast en verstrekkende sanctiebevoegdheden van toezichthouders. MYOBI faciliteert bedrijven en instellingen met smart contracting, demonstrate compliance, normenkaders, inzicht geven in hoeverre verbonden partijen voldoen aan de gemaakte afspraken. Ook als het onverhoopt toch misgaat is er mediation om escalatie minimaal te houden.

MYOBI is de operationele 'Trusted Third Party (TTP)' die voor haar dienstverlening gebruik maakt van de producten en diensten van ttp associates( zie: http://www.ttp.associates/). Denk daarbij aan sector gedragen normenkaders, afsprakenstelsels, taxonomieën en geautomatiseerde autorisatieformulieren. Houder van de intellectuele eigendomsrechten van deze producten en diensten is ttp associates en is een bedrijfsonderdeel van Duthler Associates. MYOBI is een op zich zelf staande besloten vennootschap. Haar aandelen worden gehouden door een stichting administratiekantoor. MYOBI staat in het handelsregister geregistreerd onder het nummer 65258878. Het BTW nummer is NL856040575B01

Werken bij MYOBI? Hieronder de vacature(s)