Dossier Onderneming

In het Dossier Onderneming legt u uw weerbare privacy overeenkomsten vast die u heeft afgesloten met uw contractspartners. Ook de documenten die u heeft gewisseld met uw contractspartners tijdens de - wat juristen noemen - precontractuele fase kunt u hier vastleggen. Deze zijn immers mede bepalend voor de uitleg van de overeenkomst die u sluit.

Daarnaast legt u in uw Dossier Onderneming vast welke versies van het Legal Policy Framework en Baseline op welk moment van toepassing zijn en waren, alsook uw verantwoordingsinformatie over de effectieve naleving van de wet.  

Voor zover u niet bent aangesloten bij MYOBI gelden de algemene voorwaarden van MYOBI vanaf het moment dat u gebruik maakt van het Dossier Onderneming.

Naar Dossier Onderneming