Privacy Seal

U bent met het Privacy Seal eerlijk over hoe u aan de wet voldoet. U kunt dat bewijzen omdat u alle relevante informatie vastlegt in uw bedrijfsdossier.

 

De leiding of ook wel de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker van het bedrijf of instelling is eerlijk over het eigen gedrag en publiceert dit op deze website een Privacy Seal. Hiermee is de leiding “accountable” voor de bedrijfshuishouding. Alle relevante informatie zoals het bewijs van effectieve werking van uw maatregelen legt zij onweerlegbaar vast in haar Dossier Organisatie.

 

Als uw keten- of netwerkpartner klikt op uw Privacy Seal komt hij terecht op uw website. Via de bedrijfsinformatie en meer in het bijzonder uw legal entity framework dat zichtbaar wordt kunt u tevens bekend maken wie uw Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is en kan met hem of haar contact worden gelegd.

 

Mind Your Own Business Information (MYOBI) faciliteert de partners in een netwerk met eenduidige en voorspelbare mores (gedrag). De mores is gerelateerd aan wet- en regelgeving en is uitgewerkt in definities van begrippen, processen en compliance. Voor het vastleggen van de mores maakt MYOBI gebruik van taxonomieën op basis waarvan een bedrijfsdossier - Dossier Organisatie of Dossier Personen - is samengesteld.

 

In het Dossier Onderneming leggen de partners hun bedrijfsinformatie vast en beheren deze. Afspraken, contracten en overeenkomsten kunnen ook in de Dossier Onderneming worden vastgelegd en beheerd. Een partner kan met MYOBI afspreken dat mutaties in de bedrijfssituatie worden gedeeld met specifiek aangewezen partners.

 

In het Dossier Personen wordt ten behoeve van de leiding van de organisatie relevante informatie vastgelegd. Hiermee is niet alleen de organisatie “accountable” voor het bedrijfsbeleid maar ook de feitelijk leidinggevende voor het eigen handelen. De leiding van een organisatie is niet alleen ‘accountable’ voor de bedrijfshuishouding, maar is ook “accountable” voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving. Dat laat zij met het Privacy Seal zien.

 

De Europese wetgever verwacht van de leiding van bedrijven en instellingen verantwoording aflegt aan het maatschappelijk verkeer. Wij zouden kunnen zeggen dat de leiding van een organisatie aangemoedigd wordt eerlijk te zijn over het niveau van volwassenheid van “accountability” en vervolgens dit aan een ieder kenbaar maakt. MYOBI faciliteert dit met het Privacy Seal.

 

Hoe? De leiding van de organisatie geeft zelf aan wat het niveau van volwassenheid van de organisatie is. MYOBI heeft hiervoor een Privacy Seal Policy opgesteld en maakt het kenbaar op de website. Jaarlijks voert MYOBI een bestuurlijk gesprek met de organisatie over het aangegeven volwassenheidsniveau.