Uw bedrijfsinformatie

U deelt alleen die bedrijfsinformatie met anderen die u wilt delen.

Uw partners willen u vertrouwen om eerlijk zaken met u te kunnen doen. Het vertrouwen stoelt op bedrijfsinformatie die u aan uw partners verstrekt. De zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de bedrijfsinformatie wordt afgeleid van het steeds weer opnieuw bevestigen van de juistheid van de bedrijfsinformatie. U bent “accountable” voor uw bedrijfsinformatie. U bepaalt de aard en omvang en met wie u de bedrijfsinformatie wilt delen.

 

Uw partners willen uw bedrijfsinformatie vertrouwen en zoeken daarvoor naar voldoende aanknopingspunten. U wilt op uw beurt ook de bedrijfsinformatie van uw partner vertrouwen en hiervoor wilt u voldoende onderbouwing. Als er voldoende zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de bedrijfsgegevens is gevonden ontstaat een effectief en kostenefficiënt netwerk om zaken te doen en informatie uit te wisselen.

 

Mind Your Own Business Information (MYOBI), een vertrouwde derde partij, faciliteert de partners in een netwerk met eenduidige en voorspelbare mores. De mores (gedrag) hebben betrekking op aan wet- en regelgeving gerelateerde definities van begrippen, processen en compliance. Het stelt u in staat het verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsdomein van uw bedrijf of instelling aan te geven en te beheren, binnen die context bedrijfsinformatie te delen en de (her)bevestiging van deze informatie met uw partners te delen.

 

In het verlengde van het delen van bedrijfsinformatie faciliteert MYOBI u ook bij het aangaan van contracten en afspraken met uw partners.